woensdag 4 januari 2017

Hoogbegaafde mensen kunnen soms maar moeilijk aan een baan komen. Ze zijn vaak autodidact, ze leren liever zelf dan dat ze diploma's halen, en dat blijkt in deze tijd een probleem.

foto Hoogbegaafd? Dan kan een baan ...

Dat blijkt uit onderzoek van Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Volgens het instituut zitten sommige hoogbegaafde volwassenen noodgedwongen thuis omdat ze niet de nodige diploma's hebben gehaald. Ze zijn dus slim, maar omdat diploma's steeds zwaarder meetellen in sollicitatieprocedures, vallen zij buiten de boot.

Hoogbegaafdheid lijkt een voordeel voor mensen die op zoek zijn naar werk, maar dat is het dus niet per definitie. Het wordt door hoogbegaafde volwassenen soms zelfs als een nadeel gezien.

Zinvol en uitdagend werk

Hoogbegaafden hebben ook een sterke behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk, blijkt uit het onderzoek. Maar dat soort werk ligt niet voor het oprapen. Sommige respondenten gaven daarnaast aan dat ze zich vaak niet begrepen voelen op het werk, omdat ze anders zijn en anders denken. Dat kan leiden tot conflicten en werkuitval. Een respondent zei: "Men zit in Nederland niet te wachten op mensen die zelfstandig kunnen denken".

Volgens het IHBV kunnen hoogbegaafden fantastische arbeidskrachten zijn, omdat ze breed inzetbaar zijn, snel kunnen werken en moeilijke problemen creatief oplossen. In het kader van het diversiteitsbeleid vindt het IHBV het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep werklozen komt.