foto 'Steeds meer moeilijk vervulbare ...

Door de groeiende economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt elke maand toe, waardoor verschillende functies vaker moeilijk te vervullen zijn.