donderdag 22 juni 2017

Nederlandse HR professionals blijken de effecten van de aantrekkende arbeidsmarkt te hebben onderschat. Er ontstaan personeelstekorten op vaak cruciale functies, waaronder ICT.

foto Werkgevers overvallen door tekort ...

Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de ‘bekende’ vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan. Zo heeft binnen de sector Industrie 39% moeite om salesvacatures in te vullen.

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht zelfs 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%). Daarbij wordt ook het behouden van personeel steeds lastiger. Het lijkt erop dat werkgevers wel een krapte hadden verwacht, maar zijn overvallen door de snelheid en de omvang ervan. 

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2017-2018’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

“Vorig jaar constateerden we al dat werkgevers verrast werden door de krapper wordende arbeidsmarkt. Des te opmerkelijker dat het dit jaar weer te zien is. Klaarblijkelijk zijn de omvang en de snelheid waarmee dit gepaard gaat, niet goed ingeschat,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenshot. “Bovendien zien we dat het steeds minder makkelijk is om bestaande medewerkers voor de organisatie te behouden. Naar verwachting wordt dat in de toekomst alleen maar lastiger.” 

De uitdagende arbeidsmarkt heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat arbeidsmarktcommunicatie flink is gestegen in de ranking van HR-beleidsthema’s. Waar arbeidsmarktcommunicatie vorig jaar nog op de 8eplaats stond, krijgen employer branding en arbeidsmarktcommunicatie met een 2e plaats nu duidelijk meer prioriteit.

Organisaties zijn zich er ook van bewust dat ze zich niet zozeer of alleen op het gebied van arbeidsvoorwaarden kunnen onderscheiden. Ze proberen zich vooral te onderscheiden op basis van bedrijfscultuur en sfeer (70%), toonaangevende producten/diensten en spraakmakende opdrachten (47%). Ook secundaire voorwaarden worden relatief vaak genoemd als onderscheidende waarde ten opzichte van concurrenten (41%).

Gezocht: monteurs en verpleegkundigen

Monteurs hebben in de sector Techniek & Onderhoud de banen voor het uitzoeken: 65% van de HR professionals in deze sector heeft moeite deze vacatures te vullen. Ook in de Bouw zijn technici (88%) zeer gewild. Duidelijk is dat hier ook een groot tekort aan productiemedewerkers is ontstaan. Maar liefst driekwart van de HR professionals in de sector Bouw geeft aan moeite te ondervinden bij de werving van productiemedewerkers.

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de Groot- en detailhandel (63%) en de Zorg (63%). Volgend jaar verschuiven deze personeelstekorten naar verwachting meer naar het Onderwijs (78%), de adviesbranche onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (73%) en de groot- en detailhandel (71%). Opvallend is dat voor de sector ICT de piek bereikt lijkt te zijn: dit is de enige sector waar de vraag volgend jaar iets afneemt ten opzichte van dit jaar. 

Op functiegroep-niveau is er volgend jaar vooral een tekort aan technici op MBO-niveau (51%), ICT-ers op HBO-niveau (80%) en productiemedewerkers / operationele krachten op MBO-niveau (54%). Het gaat dan om functies als Monteur, Software Engineer, Verzorgende 3-IG en Verpleegkundige 4. Bij ICT-ers gaat het vooral om ervaren personeel, maar voor productie en operationele krachten zijn ook starters meer dan welkom.

Tekort aan arbeidskrachten in Gelderland en Noord-Holland

HR-professionals van organisaties in Noord-Holland Noord (89%),Midden- en Zuid-Gelderland (74%) en Midden- en Oost-Brabant (66%) hebben de meeste moeite met de werving en selectie van nieuw personeel. Het gaat dan met name om technisch uitvoerende functies, ICT en zorg en onderwijs.

Over het onderzoek

HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden ruim 1000 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2017-2018 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 20 juni tijdens het HR Trendcongres.

Bron: Berenschot.nl